Spread the love

Identifiera bra FengShui

Om
du vill skapa bra fengshui i ditt nuvarande hus, eller om du vill
köpa ett nytt hus som har bra fengshui finns det några enkla
och grundläggande riktlinjer som kan hjälpa dig att känna igen bra
energier. Vi ska ta en titt på de viktigaste områdena som är
ansvariga för att skapa bra fengshui-energier i ett hus.

Ta en titt på utsidan av huset

Ett
hus med bra fengshui har ingensha chi (attackerande) ellersi
chi
(låg) energi i landskapet som omger huset. Studera noggrant
utsidan av huset och försök se på omgivningen med nya ögon. Bor
du i ett hus vid en återvändsgränd,eller i ett hus i en
T-korsning? Bor du i närheten av en järnväg? Sluttar din
bakgård? Vanligen har hus med dessa förhållanden utmanande
fengshui som behöver hanteras. Att skapa en vacker trädgård,
oavsett hur liten den är, kommer att attrahera välgörande
fengshui-energi till ditt hus och kan därmed kompensera för
förhållandena ovan.

Energiflödet vid ytterdörren

Ett
hus med bra fengshui har ettjämnt, starkt och klart energiflöde
fram till ytterdörren. Blockeras chi, energiflödet enligt fengshui,
på väg till din ytterdörr? Finns det något stort träd eller
något annat som blockerar flödet till din ytterdörr?  

Att
förbättra ytterdörrens fengshui är ofta rätt enkelt. Det kan
till exempel handla om något så enkelt som en bättre
fengshui-färg eller material. Blockerar du kanske själv vägen
med återvinningskärl, gamla krukor eller skor framför ytterdörren?
Sådana problem är enkla att lösa.

Energins riktning i huvudentrén

Ett
hus med bra fengshui har en huvudentré som är designad för
att välkomna, stärka och kanalisera den inkommande
fengshui-energin. Detta kommer att gynna hela ditt hus och skapa bra
energier.

Vad
är det första du ser när du kliver in i ditt hus? Fundera ut vad
energin (din uppmärksamhet) omedelbart dras mot. Dras den direkt mot
ett badrum som är nära ytterdörren? Eller motas den tillbaka
av en spegel som är placerad mitt emot dörren? Är det en
trappa man först ser när man går in genom ytterdörren? Eller din
ytterdörr kanske är placerad mitt emot bakdörren så att större
delen av den goda energin som kommer in i huset försvinner direkt.
Alla dessa faktorer hindrar bra fengshui att flöda in i ditt hus.

För
att skapa bra fengshui måste energin attraheras in i huset, och
sedan kanaliseras genom alla rum, särskilt köket och sovrummet.

StarkFengShui-treenighet

Ett
hus med bra fengshui måste ha bra fengshui i de tre huvudsakliga
energicentren– sovrummet, köket och badrummet. Se till att alla
dessa tre rum har en stark grundläggande fengshuioch var alltid
medveten om energikvaliteten i de tre centren.

Det
är omöjligt att ha ett hus med bra fengshui utan ett bra
fengshuisovrum, ett bra fengshui kök och ett bra fengshui badrum.