Archive for the ‘Så känner du igen ett hem med bra FengShui’ Category

Identifiera bra FengShui

Om du vill skapa bra fengshui i ditt nuvarande hus, eller om du vill köpa ett nytt hus som har bra fengshui finns det några enkla och grundläggande riktlinjer som kan hjälpa dig att känna igen bra energier. Vi ska ta en titt på de viktigaste områdena som är ansvariga för att skapa bra fengshui-energier i ett hus.

Ta en titt på utsidan av huset

Ett hus med bra fengshui har ingensha chi (attackerande) ellersi chi (låg) energi i landskapet som omger huset. Studera noggrant utsidan av huset och försök se på omgivningen med nya ögon. Bor du i ett hus vid en återvändsgränd,eller i ett hus i en T-korsning? Bor du i närheten av en järnväg? Sluttar din bakgård? Vanligen har hus med dessa förhållanden utmanande fengshui som behöver hanteras. Att skapa en vacker trädgård, oavsett hur liten den är, kommer att attrahera välgörande fengshui-energi till ditt hus och kan därmed kompensera för förhållandena ovan.

Energiflödet vid ytterdörren

Ett hus med bra fengshui har ettjämnt, starkt och klart energiflöde fram till ytterdörren. Blockeras chi, energiflödet enligt fengshui, på väg till din ytterdörr? Finns det något stort träd eller något annat som blockerar flödet till din ytterdörr?  

Att förbättra ytterdörrens fengshui är ofta rätt enkelt. Det kan till exempel handla om något så enkelt som en bättre fengshui-färg eller material. Blockerar du kanske själv vägen med återvinningskärl, gamla krukor eller skor framför ytterdörren? Sådana problem är enkla att lösa.

Energins riktning i huvudentrén

Ett hus med bra fengshui har en huvudentré som är designad för att välkomna, stärka och kanalisera den inkommande fengshui-energin. Detta kommer att gynna hela ditt hus och skapa bra energier.

Vad är det första du ser när du kliver in i ditt hus? Fundera ut vad energin (din uppmärksamhet) omedelbart dras mot. Dras den direkt mot ett badrum som är nära ytterdörren? Eller motas den tillbaka av en spegel som är placerad mitt emot dörren? Är det en trappa man först ser när man går in genom ytterdörren? Eller din ytterdörr kanske är placerad mitt emot bakdörren så att större delen av den goda energin som kommer in i huset försvinner direkt. Alla dessa faktorer hindrar bra fengshui att flöda in i ditt hus.

För att skapa bra fengshui måste energin attraheras in i huset, och sedan kanaliseras genom alla rum, särskilt köket och sovrummet.

StarkFengShui-treenighet

Ett hus med bra fengshui måste ha bra fengshui i de tre huvudsakliga energicentren– sovrummet, köket och badrummet. Se till att alla dessa tre rum har en stark grundläggande fengshuioch var alltid medveten om energikvaliteten i de tre centren.

Det är omöjligt att ha ett hus med bra fengshui utan ett bra fengshuisovrum, ett bra fengshui kök och ett bra fengshui badrum.